ZASTOSOWANIE
Przeznaczeniem wózka inwalidzkiego jest przemieszczanie pacjenta w pozycji siedzącej, samodzielnie lub z pomocą osoby towarzyszącej. Wózki stosowane są jako asysta i pomoc we wstawaniu, staniu, chodzeniu i siadaniu osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach i/lub na zewnątrz.

PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwwskazań nie można odnieść do jednego konkretnego obrazu klinicznego, a zależą one od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika. Wybór pomocy ortopedycznej odpowiedniej dla danego obrazu klinicznego musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji np. ze ścianą, związanej z  przemieszczaniem wózka. Możliwe jest ryzyko uwięzienia luźnych części garderoby między ruchomymi elementami urządzenia.
 
DANE TECHNICZNE:
szerokość siedziska 41, 45, 48 cm
głębokość siedziska 41 cm
wysokość oparcia 44 cm
szerokość całkowita wózka 59, 63, 66 cm
wysokość siedziska nad podłoże 51 cm
odległość od siedziska do stopki podnóżka 44-50 cm
waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami) 13,28 kg; 13,35 kg; 13,42 kg
maksymalne obciążenie 140 kg
rozmiar kół przednich 200 x 30 mm pełne (PU)
rozmiar kół tylnych 24″ x 1 3/8″ pełne – bezobsługowe

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ